#MO04 Docynia – Táo mèo

The Docynia tree, thriving on mountain slopes, near streams, and amidst dense bushes, finds its home at altitudes ranging from 2,000 to 3,000 meters. These misty, ancient forests cloak the landscape year-round, providing the perfect environment for Docynia cultivation. In Vietnam, the Northwest highlands, particularly Yen Bai, boast the renowned Yen Bai Docynia.

Táo mèo là cây thân gỗ có tên gọi khác là quả sơn tra, mọc sườn núi, ven suối, ven các bụi rậm ở độ cao 2.000 – 3.000 m, nơi các khu rừng già, ẩm ướt, sương giăng quanh năm. Ở Việt Nam, táo mèo thường mọc ở các vùng núi cao Tây Bắc, đặc sản phải kể đến là Táo mèo Yên Bái.

The Docynia tree has slender trunks, often with prickly young branches. (photo retrieved from Google.com)

The Docynia tree has slender trunks, often with prickly young branches. Its oval-shaped leaves grow alternately on the branches, covered with a fine layer of fuzz. As the weather turns colder, clusters of flowers begin to bloom. The Docynia flowers are modestly ivory white, unlike the pristine white blossoms of cherry or pear trees. In the late autumn, around September and October, the Docynias are ready for harvest. At this time, people eagerly ascend the mountain slopes to gather the large clusters of Docynias to bring home.

Cây táo mèo có thân mảnh, cây non thường có gai, các cành nhỏ. Lá có hình bầu dục, mọc so le trên các cành, mặt lá phủ một lớp lông mịn màng. Khi tiết trời chuyển lạnh, từng chùm hoa chúm chím bắt đầu chớm nở. Hoa táo mèo có màu trắng ngà giản dị chứ không trắng tinh như các loại hoa mận hay hoa lê. Những ngày cuối thu, đầu đông vào khoảng độ tháng 9, 10 hàng năm, đó chính là lúc táo mèo có thể thu hoạch được. Lúc này người dân sẽ nô nức cùng nhau lên sườn núi để thu hoạch từng gùi táo mèo lớn mang về.

Docynia fruits taper towards the stem, transitioning from lemon yellow to rich, deep red hues

Resembling small chicken eggs, the round fruits taper towards the stem, transitioning from lemon yellow to rich, deep red hues. Each Docynia showcases a mesmerizing array of colors, with smooth, glossy skin often adorned with spots. When cut open, the seeds sit symmetrically in the center resembling a flower, while the flesh, light yellow in color akin to other green apples, gradually darkens to shades of deep yellow and brown if left exposed to air for too long.

Quả táo mèo tròn như quả trứng gà nhưng nhỏ hơn, nhọn dần về phía đuôi, quả chuyển dần từ màu vàng chanh sang đỏ dần, một quả táo mèo có thể có nhiều màu sắc đẹp mắt. Quả táo mèo có lớp vỏ bóng nhẵn, thường có các đốm xung quanh quả. Cắt đôi quả ra sẽ thấy phần hạt cứng nằm ở giữa đối xứng như một bông hoa, phần thịt có màu vàng nhạt giống các loại táo xanh khác, khi để táo mèo tươi trong không khí quá lâu táo sẽ đổi màu dần thành vàng sẫm và nâu.

Docynia sourced from Lang Son by Nén's foraging team

Docynias emit a sweet, delicate fragrance. They are usually not eaten raw, but upon biting into a small piece, one can discern its distinctive tangy taste, pleasantly sour yet not overpowering, accompanied by the crisp crunch characteristic of Docynias. Documented in traditional Chinese medicine texts for centuries, the medicinal properties of Docynia are celebrated in renowned herbal manuscripts such as the “Divine Husbandman’s Classic of the Materia Medica,” the “Classified Essentials of Materia Medica,” and the “Compendium of Materia Medica.”

Táo mèo mùi thơm dịu, thường không được ăn sống, nhưng khi cắn vào một miếng táo mèo nhỏ ta sẽ cảm nhận được vị chua chát đặc trưng, chua thanh chứ không chua gắt và âm thanh gãy đôi vì độ giòn của táo mèo. Quả táo mèo đã được lưu trong tài liệu Đông y từ xưa đến nay. Tên của loại thuốc táo mèo có trong một số cuốn sách thảo dược nổi tiếng như Bản thảo sơ kinh, Nhật dụng bản thảo, Bản thảo cương mục…

To capture the essence of the Northwest Vietnamese Docynia, we meticulously ferment a blend of glutinous rice and Thanh Hoa yeast, crafting Nén’s signature Docynia liqueur.

Tại Nén, để cô đọng hương sắc Tây Bắc của táo mèo, chúng tôi đã lên men kì công chúng trong rượu làm từ gạo nếp và men của Thanh Hoá và cho ra loại rượu táo mèo đặc trưng của Nén.

Nén's signature housemade Docynia liqueur
Infused in rice liqueur by Nén for 2 years before being served as our welcome drink

SUMMARY / TÓM TẮT

HABITAT / Môi trường sống

The Docynia grows on mountain slopes, near streams, and amidst dense bushes at altitudes ranging from 2,000 to 3,000 meters. These areas are characterized by ancient, moist forests enveloped in mist year-round. In Vietnam, the Docynia is commonly found in the highland regions of Northwest Vietnam, with Yen Bai Docynia being a notable specialty.

Táo mèo mọc ven sườn núi, ven suối, ven các bụi rậm ở độ cao 2.000 – 3.000 m, nơi các khu rừng già, ẩm ướt, sương giăng quanh năm. Ở Việt nam, táo mèo thường mọc ở các vùng núi cao Tây Bắc, đặc sản phải kể đến là Táo mèo Yên Bái.

SEASONALITY / Tính thời vụ

Late autumn, around September and October, marks the harvest time for Docynias.

Những ngày cuối thu, đầu đông vào khoảng độ tháng 9, 10 hàng năm, đó chính là lúc táo mèo có thể thu hoạch được.

COLOR / Màu sắc

The fruit transitions from lemon yellow to gradually deepening red hues. A single Docynia can exhibit a myriad of captivating colors.

Quả chuyển dần từ sang màu vàng chanh và đỏ dần, một quả táo mèo có thể có nhiều màu sắc đẹp mắt.

CHARACTERISTICS / Đặc điểm

  • Size and texture: The Docynia fruit is round like a chicken egg but smaller, tapering towards the stem. Its smooth, glossy skin often bears spots around the fruit. When cut open, the seeds sit symmetrically in the center resembling a flower. The flesh is light yellow, similar to other green apples, but it darkens to shades of deep yellow and brown if left exposed to air for too long.
  • Scent, taste: Docynias emit a sweet, delicate fragrance. They are usually not eaten raw, but upon biting into a small piece, one can discern its distinctive tangy taste, pleasantly sour yet not overpowering, accompanied by the crisp crunch characteristic of Docynias.
  • Kích thước, kết cấu: Quả táo mèo tròn như quả trứng gà nhưng nhỏ hơn, nhọn dần về phía đuôi, quả chuyển dần từ sang màu vàng chanh và đỏ dần, một quả táo mèo có thể có nhiều màu sắc đẹp mắt. Quả táo mèo có lớp vỏ bóng nhẵn, thường có các đốm xung quanh quả. Cắt đôi quả ra sẽ thấy phần hạt cứng nằm ở giữa đối xứng như một bông hoa, phần thịt có màu vàng nhạt giống các loại táo xanh khác, khi để táo mèo tươi trong không khí quá lâu táo sẽ đổi màu dần thành vàng sẫm và nâu.
  • Mùi, vị: Táo mèo mùi thơm dịu, thường không được ăn sống, nhưng khi cắn vào một miếng táo mèo nhỏ ta sẽ cảm nhận được vị chua chát đặc trưng, chua thanh chứ không chua gắt và âm thanh gãy đôi vì độ giòn của táo mèo.