#RI04 Eggfruit – Lekima

Lekima or Eggfruit – a type of tree with a lifespan of up to hundreds of years, has been cultivated by local residents since ancient times. In Vietnam, Lekima trees are commonly grown by people in the South Central and Southeastern coastal regions as garden plants or for their fruit.

Lêkima hay quả trứng gà – một loại cây với sức sống đến hàng trăm năm, được các cư dân địa phương trồng từ thời cổ đại. Tại Việt Nam, cây Lêkima thường được người dân Miền Duyên Hải Đông – Nam Trung Bộ trồng làm cây sân vườn hay ăn quả. 

The Lekima tree boasts an expansive canopy and a robust trunk. Its flowers are spherical buds that cluster at the apex of branches, releasing a captivating fragrance during the warmth of April and May. Across generations, Lekima fruit has been cherished as a childhood treat. Lekima flowers even find their place in Vietnamese literature, bestowed with the title of “common actor,” serving as a tribute to the heroic figure, Ms. Vo Thi Sau.

Cây Lêkima với tán rộng, thân cao vững chãi. Hoa Lêkima có hình búp tròn mọc thành từng chùm ở đỉnh cành, nức nở mùi hương độ vào hè tháng 4-5. Đối với tuổi thơ của nhiều thế hệ trước, quả Lêkima như một thức quà ăn vặt đầy trân quý. Hoa Lêkima còn được đưa vào thi ca Việt Nam với chức danh là “diễn viên quần chúng” để tưởng nhớ và biết ơn đến người anh hùng Việt Nam – chị Võ Thị Sáu. 

Every year, from October to December, when clusters of fruit start turning a vibrant shade of yellow and glisten at the tips of the branches, that’s when we know it’s time to harvest them. Lekima fruit can vary in shape, sometimes round and at other times oval, with a smooth, golden skin adorned with vertical lines. The flesh is a deep yellow, sweet, rich, and reminiscent of the yolk of a boiled egg. As you chew it thoughtfully, you’ll notice a delicate membrane layer. According to Eastern Medicine, the Lekima fruit’s flesh falls under the Earth element in The Five Elements (Ngũ Hành). It’s classified in the category of yang fruits, alongside brown rice, jujube, red beans, carrots, and butternut squash. Its texture isn’t soft and mushy; instead, it’s very dry and easily separable from the skin.

Hàng năm vào tháng 10 -12, khi những chùm quả bắt đầu trở nên vàng rực, toả sáng đầu ngọn cành là lúc chúng ta có thể thu hoạch. Quả Lêkima có lúc hình tròn, đôi lúc lại hình bầu dục, “da” vàng mịn với những đường gân dọc theo quả. Thịt quả vàng sẫm, vị ngọt, bùi bùi, béo béo như lòng đỏ trứng gà luộc, ăn kĩ nhai lâu sẽ cảm nhận được lớp màng với vị nhẫn nhẹ. Theo Đông y, thịt quả lêkima được qui loại thuộc hành Thổ, qui kinh Tỳ, được xếp vào nhóm trái cây có tính dương cùng nhóm như gạo lứt, kê, đậu đỏ, cà rốt, bí đỏ. Kết cấu không mềm nhão mà khô và dễ tách thịt.

Lekima as one of the five elements in preserving sweetness in the "Balance" dish
Lekima as one of the five elements in preserving sweetness in the "Balance" dish

At Nén, Lekima fruit takes on a unique form, playing a crucial role as one of the five elements in preserving sweetness in the “Balance” dish featured in Sto:ry Menu #4 Origins – Về nhà.

Tại Nén, Quả Lêkima được xuất hiện dưới một hình dạng độc đáo, là một trong 5 yếu tố với vai trò giữ vị ngọt trong món “Cân Bằng” được phục vụ Sto:ry Menu #4 – Origins tại Nén Light. 

Lekima featured in Sto:ry Menu #4 - "Balance"

SUMMARY / TÓM TẮT

HABITAT / Môi trường sống

South Central and Southeastern coastal regions in Vietnam

Miền Duyên Hải Đông – Nam Trung Bộ, Việt Nam.

SEASONALITY / Tính thời vụ

Harvest time from October to December

Hàng năm vào tháng 10 -12

COLOR / Màu sắc

Lekima has golden skin, the fruit flesh is deep yellow.

Da vàng mịn, thịt quả vàng sẫm

CHARACTERISTICS / Đặc điểm

  • Shape: Lekima fruit can take on various shapes, from round to oval, featuring smooth, adorned with delicate longitudinal veins

  • Taste: The flesh is a deep yellow, sweet, rich, and reminiscent of the yolk of a boiled egg 

  • Texture: Very dry and easily separated from the flesh.

  • Quả Lekima có hình tròn hoặc hình bầu dục với những đường gân dọc theo quả.
  • Thịt quả có vị ngọt, bùi béo như lòng đỏ trứng gà luộc, ăn kĩ nhai lâu sẽ cảm nhận được lớp màng với vị nhẫn nhẹ.
  • Kết cấu rất khô và dễ tách thịt.