#MO01 K’nia

The K’nia tree is a tall and sturdy tree with a broad shape, found in Quang Nam and extending to the southern provinces. It can also be found on Con Dao, Phu Quoc, and is most concentrated in the Central Highlands provinces. To the people of the Central Highlands, the K’nia tree holds deep spiritual significance, as it is considered a holy tree. It’s a tree that offers both shade for people to relax under and seeds for them to utilize.

Cây K’nia là loại cây cao bóng cả với dáng hình vạm vỡ,  xuất hiện ở Quảng Nam trở vào các tỉnh miền nam, cây này cũng được tìm thấy ở Côn Đảo, Phú Quốc, tập trung nhiều nhất ở khu vực các tỉnh ở Tây Nguyên. Đối với bà con Tây Nguyên, Cây K’nia còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, là “cây che bóng mát, hạt nuôi đồng bào”

photo retrieved from Google.com

The K’nia tree is an evergreen tree that can reach heights of 15–30 meters and is known for its robust and resilient nature, enduring sun, rain, and storms. Its flowers are white with 4–5 petals clustered between the leaves, blooming from May to June and bearing fruit in November. The K’nia fruits resemble small peaches that fit in the palm of your hand. When ripe, they turn a pale yellow and fall off the tree.

Cây K’nia là cây thường xanh cao từ 15-30m có sức sống mãnh liệt, kiên cường trước nắng mưa, bão gió. Hoa của cây K’nia có màu trắng với 4-5 cánh mọc thành từng chùm ở kẽ lá, trổ hoa từ tháng 5-6, đơm quả vào tháng 11. Những quả K’nia tựa như trái xoan, nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Khi chín, có màu vàng nhạt và tự rơi rụng.

photo retrieved from Google.com

The K’nia nuts are encased in a shiny brown husk, and when you peel it, you’ll find a shiny white nut inside. These K’nia nuts belong to the hazelnut family and have a unique mountain forest flavor with distinctive characteristics. They are challenging to process but incredibly delicious.

Hạt K’nia được bao bọc bởi một lớp lụa màu nâu bóng, tách vỏ ta sẽ thấy phần thịt nhân trắng ngà bóng bẩy. Hạt K’nia thuộc họ hạnh nhân, mang hương vị rừng núi, đại ngàn và sở hữu những đặc tính khác biệt. Rất khó để xử lý, nhưng cũng ngon vô cùng.

Challenging to process but incredibly delicious.

The nuts can only be shelled after roasting for 20 minutes at 150°C due to their close melting and solidification points, requiring precise temperature control to bring out their unique qualities. K’nia has a very delicate fragrance that is unlike any other nut. When you chew the nuts, you’ll notice the aroma of essential oils that combine with a rich, sweet flavor. When fully roasted or dried in the sun with care, K’nia nuts become even more fragrant, crispy, and leave a lingering rich, fatty taste in your mouth.

Hạt chỉ có thể bóc vỏ được khi rang 20 phút ở 150*C, có điểm nóng chảy và đông đặc rất gần nhau nên đòi hỏi sự chính xác về nhiệt độ để có thể bộc lộ những đặc tính của nó. K’nia có mùi thơm rất tinh tế mà tụi mình chưa từng thấy ở loại hạt nào khác. Khi nhai hạt sống sẽ thấy rõ mùi tinh dầu đặc trưng xông lên mũi cùng vị béo, ngọt. Khi rang chín hoặc dang nắng đủ kĩ, hạt K’nia càng tăng vị thơm, giòn, vị béo ngậy đọng lại mãi trong miệng. 

At Nén, K’nia nuts are meticulously processed and used in the creation of a dish called “K’nia”, which includes K’nia ice cream, curry mousse, dry-aged chicken, and K’nia nut tuile.

Tại Nén, Hạt K’nia được xử lý kì công để góp mặt trong món kem K’nia – Mousse cà ri – Gà ủ muối khô 75 ngày – Tuile hạt K’nia

K'nia featured in Sto:ry Menu #4 - "K'nia"

SUMMARY / TÓM TẮT

HABITAT / Môi trường sống

Concentrated in the regions from Quang Nam to the Central Highlands.

Từ Quảng Nam trở vào, tập trung nhiều ở vùng Tây Nguyên.

SEASONALITY / Tính thời vụ

Harvested annually in November-December.

Hàng năm vào tháng 11-12 có thể thu hoạch hạt

COLOR / Màu sắc

Shiny brown husk, white nut inside.

Lớp vỏ lụa màu nâu bóng, nhân bên trong màu trắng ngà

CHARACTERISTICS / Đặc điểm

  • K’nia nuts belong to the hazelnut family.
  • They are challenging to process, requiring precise temperature control.
  • K’nia has a delicate fragrance, and chewing them reveals the aroma of essential oils.
  • They have a flavor reminiscent of the forest, with a rich, lingering, and fatty taste in the mouth.
  • Hạt K’nia thuộc họ hạnh nhân
  • Hạt khó xử lý, đòi hỏi tính chính xác về nhiệt độ
  • K’nia có mùi thơm rất tinh tế, khi nhai sống sẽ cảm nhận rõ mùi tinh dầu
  • Có hương vị đại ngàn, béo ngọt lưu mãi trong vòm miệng