#RI07 Malabar Spinach – Mồng tơi

Malabar spinach, known as “mồng tơi” in Vietnamese, has deep roots in the culture of the Vietnamese people. This perennial or biennial vine thrives in both wild and cultivated settings, with stems and leaves typically harvested during the summer and fall seasons. Available in vibrant shades of green and purple, Malabar spinach boasts long, soft stems that can reach impressive lengths of up to 10 meters. Its heart-shaped leaves, thick and veiny, grow in alternating pairs, while its sturdy flowers form clusters that add to its visual appeal. As the plant matures, it produces small, spherical fruits that turn a rich, dark purple when ripe.

Mồng tơi là một loại dây leo đã có từ xa xưa gắn liền và thân thuộc với người Việt, chúng sống hàng năm hoặc hai năm, thường mọc dại hoặc được trồng trong vườn nhà để hái thân và lá vào mùa hạ hoặc thu. Mồng tơi có hai màu phổ biến là xanh và tím. Thân cây mồng tơi có thể mọc cuống và dài tới 10m, mềm mại bám vào giàn leo. Lá mồng tơi dày hình tim, gân lá hiện rõ, mọc xen hoặc lẻ. Hoa mồng tơi cứng cáp mọc thành từng cụm tròn, nhỏ dần về phần cuống. Quả mọng, nhỏ, hình cầu, khi chín chuyển thành màu tím đen.

Malabar spinach grown in Nén Farm
Its heart-shaped leaves, thick and veiny, grow in alternating pairs

Beyond its role as a food source, Malabar spinach holds significant cultural value in Vietnamese folklore. A popular proverb illustrates its importance:

“Gần nhà mà chẳng sang chơi (Nearby but not coming over)

Để em hái ngọn mồng tơi bắc cầu (Let me pick some water morning glory near the bridge.)

Mồng tơi chẳng bắc được đâu (Malabar spinach doesn’t grow on the bridge)

Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang” (I’ll strip my sash and you can cross)

This proverb reflects the plant’s association with familiar surroundings and its role in everyday life.

Mồng tơi từ lâu đã không chỉ là thực phẩm mà còn là chất liệu để dệt nên một phần văn hoá Việt. Trong dân gian tục ngữ có câu:

“Gần nhà mà chẳng sang chơi
Để em hái ngọn mồng tơi bắc cầu
Mồng tơi chẳng bắc được đâu
Em cởi dải yếm bắc cầu anh sang”

Câu tục ngữ này phản ánh sự gắn kết của mồng tơi với đời sống hàng ngày của người Việt Nam.

In its natural state, Malabar spinach falls into the cooling food spectrum, possesses a firm, resilient texture with a light sour taste and a subtle, mossy aroma. It is a staple ingredient in Vietnamese cuisine, adding flavor and texture to countless family meals.

Khi ở trạng thái nguyên bản rau mồng tơi căng, dày và có kết cấu dai. Rau mồng tơi có tính hàn, vị chua nhẹ, mùi ẩm nhẹ tựa như rêu. Khi xay nhuyễn hoặc chỉ cần bẻ một miếng lá nhỏ, chúng ta sẽ thấy phần nhựa chảy ra. Rau mồng tơi là một nguyên liệu rất phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt.

The giant malabar spinach leaf grown in Nén Farm vs the normal size

At Nén, our culinary exploration led us to discover the unique potential of Malabar spinach in creating an edible ancient paper. Inspired by the traditional Dó paper-making process of Thang Long, our chefs developed a technique to transform Malabar spinach into a deep green paper reminiscent of Dó paper. This “edible Dó paper” boasts a special texture, both crispy and chewy, thanks to the perfect viscosity of Malabar spinach. With each bite, diners experience a burst of vibrant flavors, reminiscent of the rich history and craftsmanship of ancient Vietnamese culture.

Dó Paper is handcrafted from traditional craft villages in the ancient capital of Thang Long hundreds of years ago. Crafting a sheet of Dó Paper takes 3 days and 2 nights through various processes. Dó Paper can last for over 500 years.

Tại Nén, chúng tôi đã khám phá tiềm năng độc đáo của mồng tơi trong việc tạo ra một loại giấy cổ xưa ăn được. Lấy cảm hứng từ quá trình làm giấy dó truyền thống của Việt Nam, Nén đã phát triển một kỹ thuật để biến mồng tơi thành một tờ giấy màu xanh đậm, hoa văn sần sùi dầy đặc rất giống giấy dó. “Giấy Dó ăn được” sở hữu một cấu trúc đặc biệt, vừa giòn vừa dai, nhờ vào độ nhớt hoàn hảo của mồng tơi. Mỗi lần ăn, thực khách có cơ hội trải nghiệm một loạt hương vị sống động, gợi nhớ đến lịch sử phong phú và sự điêu luyện của văn hóa cổ xưa của Việt Nam.

Giấy dó là loại giấy được sản xuất thủ công từ các làng nghề truyền thống tại Kinh thành Thăng Long cách đây hàng trăm năm. Để làm ra một tấm giấy dó phải mất đến 3 ngày 2 đêm trải qua nhiều công đoạn. Giấy dó có độ tuổi thọ tới hơn 500 năm

 

"Edible Dó paper" final product: a sheet of deep green paper, densely textured with a rough pattern resembling Dó paper
Featured in Sto:ry Menu #4 - ORIGINS - VỀ NHÀ

This innovative use of Malabar spinach reflects our commitment to honoring traditional ingredients while pushing the boundaries of culinary creativity at Nén.

Sự sáng tạo trong việc sử dụng mồng tơi này chính là cam kết của Nén trong việc tôn trọng nguyên liệu truyền thống, cùng lúc đó mở rộng ranh giới của sáng tạo ẩm thực Việt Nam.

The resemblance

SUMMARY / TÓM TẮT

HABITAT / Môi trường sống

Malabar spinach is common throughout Vietnam, growing wild or cultivated in home gardens for food.

Phổ biến khắp Việt Nam, mọc hoang hoặc được trồng trong vườn nhà làm thực phẩm. Đặc biệt được trồng tại Nén Farm.

SEASONALITY / Tính thời vụ

Typically grows for one or two years. Stems or leaves are usually harvested in summer and autumn.

Mồng tơi mọc hàng năm hoặc hai năm. Người ta thường thu hoạch thân hoặc lá vào mùa hạ và thu.

COLOR / Màu sắc

Usually green or purple, with ripe fruit turning dark purple.

Rau mồng tơi thường có màu xanh hoặc tím, quả khi chín có màu tím đen.

CHARACTERISTICS / Đặc điểm

  • Size: Malabar spinach is a climbing vine that can grow up to 10 meters long.
  • Scent: It has a mild, mossy scent.
  • Taste: It has a light sour taste.
  • Texture: Malabar spinach is resilient and has a viscous fiber.
  • Kích thước: Là loại cây leo, có thể mọc dài tận 10m
  • Mùi: mùi ẩm nhẹ tựa như rêu
  • Vị: vị chua nhẹ
  • Kết cấu: Dẻo dai, có xơ nhớt