#MO05 Rose Myrtle – Sim

The Rose Myrtle (Rhodomyrtus tomentosa Wight), belonging to the Myrtaceae family, has seeds dispersed by fruit-eating birds, which distribute them through excretion. The Rose Myrtle tree thrives in moist forests at altitudes up to 2400 meters, even on nutrient-poor sandy soil. It is tolerant of both sunlight and flooding, preferring moist, slightly acidic soil but not thriving well in limestone-rich soil. It can invade various habitats, from pine forests to saline marshes. It grows in diverse soil types, including coastal saline soil, but is sensitive to heavy salt spray. The Rose Myrtle tree is widely distributed in the mountainous regions of Central Vietnam from Nghe An to Hue. Rose Myrtle blossoms in April-May and ripens around July, with the harvesting period lasting for three months.

Cây sim (Rhodomyrtus tomentosa Wight) thuộc họ Sim. Hạt giống được phân tán bởi các loài chim ăn quả. Chim phân tán bằng cách thả hạt. Cây sim có thể mọc trong rừng ẩm ướt ở độ cao tới 2400 m, trên đất cát nghèo dinh dưỡng. Nó chịu được cả nắng và ngập lụt. Nó ưa thích đất ẩm, hơi chua; không thích nghi tốt với đất đá vôi. Nó có thể xâm nhập nhiều loại môi trường sống, từ rừng thông đến đầm lầy ngập mặn. Nó phát triển ở nhiều loại đất, kể cả đất mặn ven biển, nhưng nhạy cảm với phun muối nặng. Cây Sim phân bổ nhiều ở khu vục đồi núi miền Trung Việt Nam từ Nghệ An tới Huế. Sim ra hoa vào khoảng tháng 4 – 5 và chín vào khoảng tháng 7, thời gian thu hoạch kéo dài trong 3 tháng. 

The Rose Myrtle tree thrives in moist forests at altitudes up to 2400 meters, even on nutrient-poor sandy soil. (photo retrieved from Google.com)

The Rose Myrtle tree is a shrub with multiple branches. Its leaves are opposite, oval-shaped, thick, with three main veins and tomentose undersides. In late spring, the tree starts to bloom, with Rose Myrtle flowers forming in small clusters at the tips of branches. From pale pink buds, the flowers burst into bright red stamens, gradually transitioning to vivid purple petals. During sunny summer days, the hillsides are adorned with the purple hue of Rose Myrtle flowers. As the petals fall, the firm green Rose Myrtle fruits emerge, characterized by their bitter taste while still green. In the scorching summer days, Rose Myrtle fruits begin to ripen in abundance.

Cây Sim là cây dạng bụi phân thành nhiều cành. Lá của cây sim mọc đối nhau, hình trứng, phiến dày, gồm 3 gân chính, có lông tơ ở mặt dưới. Cuối mùa xuân cây bắt đầu nở hoa, hoa sim mọc thành từng búp nhỏ đầu ngọn cây, từ màu hồng nhạt hoa nở bung to lộ phần nhuỵ hoa màu đỏ rồi cánh hoa chuyển dần thành màu tím đậm rực rỡ, từ một vài bụi hoa, sắc tím của hoa sim bao phủ lấy cả khoảng đồi núi ngày hè. Khi những cánh hoa rụng xuống, đó cũng là lúc những quả sim xanh tròn cứng cáp được ra đời, quả sim lúc còn xanh thì cứng cáp với vị chát đặc trưng. Những ngày hè nắng rực, quả sim bắt đầu chín hàng loạt. 

When fully ripe, Rose Myrtle fruits are covered with a smooth, velvety "skin" in deep purple, with juicy flesh inside containing numerous small, hard seeds (photo retrieved from Google.com)

When fully ripe, Rose Myrtle fruits are covered with a smooth, velvety “skin” in deep purple, with juicy flesh inside containing numerous small, hard seeds. Rose Myrtle fruits boast a unique and complex flavor profile, often described as a harmonious blend of sweetness, tartness, and bitterness, depending on their ripeness. When fully ripe, Rose Myrtle fruits exhibit a perfect sweetness. For many, the aroma of Rose Myrtle fruits evokes memories of summer, countryside, and various flowers.

Quả Sim là loại quả mọng, có hình elip khi chín được phủ ngoài lớp “da” nhẵn có lông mịn với màu tím đậm, phần thịt bên trong mọng nước và chứa rất nhiều hạt nhỏ cứng. Quả sim mang một hương vị độc đáo và phức tạp, thường được mô tả là hòa quyện giữa ngọt, chua và đắng, tùy thuộc vào mức độ chín của quả. Khi quả chín hoàn toàn, quả sim có vị ngọt hoàn hảo. Đối với nhiều người, mùi của quả sim có thể gợi nhớ về mùa hè, vùng quê và các loại hoa khác nhau.

Fresh Rose Myrtle fruits sourced from Quang Tri when perfecly ripe by Nén's foraging team

To preserve the unique sweetness of this fruit and create the finest Rose Myrtle liqueur, fresh Rose Myrtle fruits need to be harvested when perfectly ripe. They should be plump, sweet, with minimal tartness. Rose Myrtle fruits harvested from the hills of Quang Tri combined with Thanh Hoa yeast and meticulously aged for two years produce a particularly special Rose Myrtle liqueur. Rose Myrtle liqueur is featured in the alcohol pairing of Sto:ry Menu #4: Origins – Về nhà.

Để lưu giữ vị ngọt đặc biệt của loài quả này và tạo ra rượu sim ngon nhất, quả sim tươi cần phải được thu hoạch ở mức chín vừa. Quả sim không cần quá lớn, nhưng phải mọng nước, độ ngọt đạt mức tốt, và ít chua chát. Những quả Sim được thu hoạch từ vùng đồi Quảng Trị kết hợp với men Thanh Hoá được ủ kỹ trong 2 năm cho ra loại rượu Sim “nhà làm” đặc biệt. Rượu Sim được sử dụng trong list rượu đi kèm của Nén trong Sto:ry Menu #4: Origins – Về nhà. 

Nén's signature housemade Rose Myrtle liqueur
Infused in rice liqueur by Nén for 2 years before being served

SUMMARY / TÓM TẮT

HABITAT / Môi trường sống

It grows in diverse soil types, including coastal saline soil, but is sensitive to heavy salt spray

Cây sim có thể phát triển ở nhiều loại đất, kể cả đất mặn ven biển, nhưng nhạy cảm với phun muối nặng.

SEASONALITY / Tính thời vụ

Rose Myrtle blossoms in April-May and ripens around July, with the harvesting period lasting for three months.

Sim ra hoa vào khoảng tháng 4 – 5 và chín vào khoảng tháng 7, thời gian thu hoạch kéo dài trong 3 tháng. 

COLOR / Màu sắc

Rose Myrtle starts off green and gradually transitions to a deep purple color as it ripens.

Quả Sim có màu xanh và chuyển dần sang tím đậm khi chín

CHARACTERISTICS / Đặc điểm

  • Size and structure:  Rose Myrtle is a type of berry, elliptical in shape when ripe, covered with a smooth outer skin with fine fuzz, deep purple in color. Its juicy flesh inside contains numerous small hard seeds.
  • Aroma and flavor: Rose Myrtle carries a unique and complex flavor, often described as a harmonious blend of sweetness, tartness, and bitterness, varying depending on the ripeness of the fruit. When fully ripe, Rose Myrtle offers a perfect sweetness.
  • Đặc điểm: Quả Sim khi chín được phủ ngoài lớp “da” nhẵn có lông mịn với màu tím đậm, phần thịt bên trong mọng nước và chứa rất nhiều hạt nhỏ cứng. 
  • Mùi, vị: Quả sim mang một hương vị độc đáo và phức tạp, thường được mô tả là hòa quyện giữa ngọt, chua và đắng, tùy thuộc vào mức độ chín của quả. Khi quả chín hoàn toàn, quả sim có vị ngọt hoàn hảo.