#SK01 Swallow’s Nest – Yến sào

Swallow’s nests, or bird nests, are formed from the salivary glands of the swiftlet species during the nest-building process, commonly found on steep rock surfaces.
In Vietnam, natural swallow nests are found in certain islands of the South Central provinces such as Phu Yen and Khanh Hoa. The construction of bird nests often occurs on island cliffs, and the extraction of swallow’s nests is inherently perilous due to the use of tall bamboo scaffolding, rudimentary tools, and treacherous rock formations. Nowadays, the cultivation of swallow’s nests indoors is prevalent across the country, notably in Nha Trang city.

Yến sào hay tổ yến được hình thành từ tuyến nước bọt của loài chim yến trong quá trình làm tổ, thường xuất hiện ở những vách đá cheo leo. Ở Việt Nam, các địa phương có yến sào tự nhiên là một số hòn đảo của một số tỉnh Nam Trung Bộ như tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa… Các tổ chim yến thường được làm ở các đảo trên các vách đá và việc khai thác yến sào thường rất nguy hiểm do những giàn giáo cao bằng tre, công cụ thô sơ, vách đá hiểm trở. Hiện nay, tổ yến được nuôi phổ biến trong nhà rải rác khắp cả nước mà đặc biệt là tại thành phố Nha Trang.

photo retrieved from Google.com

Swallow’s nests typically resemble half of a bowl, adhered to the surface, suspended in the cave. They are intricately woven together, solidifying through air exposure to create a tightly adhered structure on the nest’s surface and in the nesting cavity.

Tổ yến có hình dạng như cái chén bổ đôi được hình thành nhờ vào tuyến nước bọt dưới lưỡi của chim yến, sau đó chúng được đan xếp vào với nhau và đông cứng lại nhờ không khí và tạo thành tổ yến dính chặt vào thành, vác hang.

photo retrieved from Google.com

The main components of a swallow’s nest are the legs, body, and leftover strands of the nest material. The body of the nest is densely coated with saliva, forming interwoven long strands along with a considerable amount of feathers to provide support and space for the fledgling swiftlets. The leg portion of the nest is situated at both ends, acting as a sturdy foundation to anchor the nest securely to rock surfaces. The edges surrounding the nest are referred to as “fragments” possessing a delicate and thin structure that breaks easily during harvesting, contributing to a more aesthetically pleasing appearance. Raw swallow’s nests contain numerous feathers, demanding extensive manual labor to craft a visually appealing final product.

Tổ yến có ba phần chính: chân, thân và vụn yến. Phần thân yến được phun dày tạo nên các sợi dài đan xen lẫn nhau kèm theo một lớp lông đáng kể để tạo lực đỡ cho tổ và không gian cho chim yến con nằm được.

Phần chân yến nằm ở hai đầu của tổ yến với vai trò làm nền móng vững chắc để giữ tổ bám chắc chắn trên những vách đá, không phải tổ yến nào cũng có phần chân yến to.

Phần rìa quanh tổ yến được gọi là vụn với kết cấu mỏng mỏng dễ vỡ vụn khi thu hoạch. Vụn rơi ra trong quá trình mài gọn để tổ yến nhìn đẹp mắt hơn. Tổ yến thô chứa khá nhiều lông nên cần rất nhiều thời gian làm việc thủ công để cho ra một tổ yến đẹp.

Classified by color, there are three types of swallow’s nests: White nests, Red nests, and Blood nests. White nests, particularly prevalent and widely used today, exhibit shades ranging from light yellow to deep gold, containing abundant bird feathers and a distinctive aroma.

Phân loại theo màu sắc chúng ta có 3 loại tổ yến: Bạch yến, Hồng yến và Huyết yến. Bạch yến là dễ được tìm thấy và sử dụng phổ biến nhất hiện nay, Bạch yến có màu trắng, vàng nhạt tới vàng đậm, tổ yến thô có nhiều lông chim và mùi đặc trưng.

photo retrieved from Google.com

In Vietnam, swallow’s nests are classified as a part of the “Eight Treasures” (Bát Trân) category, representing dishes of high nutritional value and exquisite taste. Throughout history, monarchs recognized the nutritional value of swallow’s nests, regarding them as a food with the potential to promote longevity and rejuvenation. Raw swallow’s nests have a characteristic damp aroma, retaining their original shape and translucent color even when soaked. The highest nutritional value is found in the body portion, which, when processed, achieves a specific degree of desirable firmness. The leg portion exhibits a texture akin to snow fungus, providing a distinctly layered crispness when chewed.

Ở Việt Nam, yến sào được xếp vào hàng Bát Trân (tám món ăn cao lương mĩ vị).Từ xa xưa, vua chúa đã biết được yến sào có giá trị dinh dưỡng cao và xem nó như là thực phẩm có khả năng “ cải lão hoàn đồng”. Tổ yến thô có mùi ẩm đặc trưng, khi ngâm nở sợi vẫn giữ được hình dạng ban đầu với màu sắc trong suốt.  Phần thân yến có giá trị dinh dưỡng cao nhất, khi qua chế biến phần thân yến có độ giòn dai nhất định. Chân yến có kết cấu gần giống nấm tuyết khi nhai sẽ cảm nhận được sự giòn phân tầng rõ rệt.

Swallow's nest featured in Sto:ry Menu #6 - NHÌN

At Nén, to preserve the flavor and nutritional value of Nha Trang swallow’s nest, we have infused the fresh swallow’s nest with ginger and rock sugar to create a sweet and refreshing taste. 

Tại Nén, để giữ được nguyên hương vị và giá trị dinh dưỡng của yến sào Nha Trang, chúng tôi đã chưng phần yến tươi với gừng và đường phèn tạo độ ngọt thanh sảng khoái.

SUMMARY / TÓM TẮT

HABITAT / Môi trường sống

Several provinces in the South Central Coast region, such as Phú Yên and Khánh Hòa, with a notable focus in Nha Trang.

Một số tỉnh Nam Trung Bộ như tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa…Đặc biệt ở Nha Trang

SEASONALITY / Tính thời vụ

Harvest from late December to early January.

Thu hoạch tổ yến vào khoảng cuối tháng Chạp đầu tháng Giêng

COLOR / Màu sắc

There are three types – White Swallow’s Nest, Red Swallow’s Nest, and Blood Swallow’s Nest. White Swallow’s Nest ranges in color from white to light yellow and deep yellow. Raw swallow’s nests feature numerous bird feathers and a distinctive aroma.

Có 3 loại: Bạch Yến, Hồng Yến, Huyết Yến. Bạch yến có màu trắng, vàng nhạt tới vàng đậm, tổ yến thô có nhiều lông chim và mùi đặc trưng.

CHARACTERISTICS / Đặc điểm

  • Shape: The swallow’s nest resembles half of a bowl
  • Texture:  A pronounced layered and crispy sensation when chewed
  • Hình dáng như chiếc bát cắt đôi
  • Tổ yến thô có mùi ẩm đặc trưng
  • Khi ngâm nở sợi vẫn giữ được hình dạng ban đầu với màu sắc trong suốt
  • Phần thân yến có giá trị dinh dưỡng cao nhất, khi qua chế biến phần thân yến có độ giòn dai nhất định.
  • Chân yến có kết cấu gần giống nấm tuyết khi nhai sẽ cảm nhận được sự giòn phân tầng rõ rệt.